Rozšíření letiště Vodochody

Severní okruh Prahy

ÚČOV Praha, kalové hospodářství Drasty

Z okolí Klecan a Větrušic

Víte, že

 • Připomínky k návrhu zadání územního plánu obce Větrušice
  8.1.2017

  Obec Větrušice pořizuje územní plán, obecný dokument specifikující, jakým způsobem bude katastrální územní obce využíváno, jakou základní technickou a sociální infrastrukturou by území mělo disponovat a jak se tyto aspekty promítají do urbanistiky či do ochrany životního prostředí (chráněná území či půdní fond). Územní plán je do 20. ledna ve stavu, kdy každý je oprávněn zaslat své připomínky; pokud vám tedy v návrhu zadání chybí některé ustanovení, můžete svůj názor sdělit pořizovateli územního plánu, kterým je ORP Brandýs nad Labem.

  >>> Celý článek

 • Nových 16ha hal ve Zdibech předmětem oznamovacího řízení EIA
  2.5.2016

  Předmětem oznamovacího řízení jsou skladovací haly (s povolenou tzv. nerušící výrobou) umístěné ve Zdibech těsně severovýchodně od MUK Zdiby. Studie se sice opírá o oznámení přechozího záměru - reprezentativní areál pro společnost Mazda - nově oznámený záměr na 16ha orné půdy předpokládá výstavbu dvou hal generující 800 osobních a 800 nákladních automobilů denně. Takové zvýšení dopravní zátěže bude mít následky v celém mikroregionu Klecanska.

  >>> Celý článek

 • Revokace souhlasného stanoviska EIA pro Letiště Vodochody zrušena rozsudkem městského soudu v Praze
  18.12.2015

  Výsledek řízení EIA letiště Vodochody byl opětovně změněn, tentokráte rozhodnutím městského soudu v Praze o zrušení revokace původního souhlasného stanoviska. Toho se domáhala společnost Penta, jenž argumentovala, že jednou udělené souhlasné stanovisko nelze zvrátit. Stanovisko EIA je pro realizaci modernizace letiště klíčové, bez něj nelze pokračovat v územním řízení ani požádat o stavební povolení. Po nabytí právní moci uvedeného rozsudku chce společnost Penta pokračovat s přípravou projektu.

  >>> Celý článek

 • Ministerstvo životního prostředí definitivně zrušilo souhlasné stanovisko EIA pro Letiště Vodochody
  29.10.2014

  Společnost Penta, která se snaží rozšířit Vodochodské letiště o veřejný provoz, podala rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí revokovat souhlasné stanovisko EIA. Ministerstvo tento rozklad odmítlo, potvrdilo svůj nález, že proces EIA neproběhl podle všech regulí a všechny vznesené připomínky nebyly uspokojivě vypořádány.

  >>> Celý článek

 • Zásahy územního rozvoje Prahy schváleny včetně severního obchvatu Prahy v jižní variantě
  12.09.2014

  Pražští zastupitelé odhlasovali zásady územního rozvoje, které opětovně vymezily plochy pro dostavbu Pražského okruhu vedoucí přes Běchovice, Černý Most, Březiněves, Dolní Chabry a Suchdol. Do hry se vrátil i koridor pro vysokorychlostní železnici a paralelní dráha letiště Václava Havla.

  >>> Celý článek

 • Ředitelství silnic a dálnic opravuje D8 u Prahy
  12.08.2014

  ŘSD v polovině srpna 2014 započala s rekonstrukcí dálnice D8 ve směru na Ústí nad Labem na kilometru -2.4 až 5.4 kilometru. Rekonstrukce má tři etapy, vybudování přejezdů přes dělící pás, oprava levého pruhu a opravu pravého pruhu. Během poslední etapy bude docházet k uzavírání sjezdů z dálnice. Předpokládáná celková doba rekonstukce je 10 týdnů.

  >>> Celý článek

 • Ministerstvo životního prostředí zrušilo souhlasné stanovisko EIA pro Letiště Vodochody
  13.06.2014

  Na základě četných podnětů od starostů, občanů, občanských iniciativ i odborníků přistoupilo Ministervo životního prostředí k přeskumu dříve vydaného souhlasného stanoviska k EIA Vodochodské letiště. Přeskum ukázal na závažné nedostatky mající zásadní dopady na životní prostředí, a konstatoval, že jejich nedostatečné vyhodnocení mohlo mít zásadní vliv na povahu stanoviska. Na základě zjištění o vadách stanoviska ministerstvo původní souhlasné stanovisko zrušilo.

  >>> Celý článek