Kopie dokumentace pro Územní rozhodnutí Kanalizace a ČOV Větrušice

05.12.2017

Přinášíme kopii dokumentace k územnímu rozhodnutí na projekt Kanalizace a ČOV Větrušice. V souladu s opakovaným oznámením Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání mohou účastníci řízení (t.j. zejména osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním pozemkům a stavbám v katastrálním území Větrušice u Klecan) podat své podněty k územnímu řízení nejpozději do ústního projednání, které je nařízeno na pondělí 18. prosince 2017 v kanceláři stavebního úřadu.

Další relevantní dokumenty


Souhrná a technická zpráva byla původně zveřejněna v plném znění včetně seznamu přípojek obsahující osobní údaje, za což se omlouváme.