Možné spojení severního pražského okruhu s obchvatem Kralup

26.11.2011

Server iHned přinesl zprávu, že v rámci projednávání územního plánu Středočeského kraje je prosazována varianta, kdy by se severní okruh kolem Prahy spojil s dlouhodobě zamýšleným obchvatem Kralup.

Článek Rath: Pražský okruh poslouží i jako obchvat Kralup. Jízdu Prahou srovnal se Saharou uvádí, že se souhlasem ministerstva dopravy Středočeský kraj prosazuje vedení severní části pražského okruhu tak, aby zároveň tato komunikace posloužila i jako obchvat města Kralupy nad Vltavou. Tím zakládá novou variantu, ještě severnější než byla doposud uvažovaná varianta na severním okraji Klecan.

Vzhledem k absenci jakékoliv doplňující informace k uvedenému rozhodnutí se pokusme zjistit možnou trasu takové varianty. Přidržme se aktuálně platného uzemního plánu (Pražský region - doprava), který plánuje nové přemostění Vltavy pro okružní silnici II/101. Spojíme-li tento dlouhodobě zamýšlený obchvat Kralup s okruhem kolem Prahy, je možné, že pražský okruh by pokračoval po plánované přeložce silnice II/240 mezi Kralupy a odbočkou na ruzyňské letiště.

Takovou možnost podporuje i kdysi uváděný argument, že severní "klecanská" varianta pražského ochvatu bude levnější, protože bude, ač bude dále od centra, kratší. Onen matematický nesmysl byl ospravedlněn argumentem, že obchvat se krátce po překonání Vltavy napojí na novou dálnici vedoucí právě z Kralup.

Možná trasa pražského okruhu spojeného s ochvatem Kralup

Výhodou spojení obou uváděných staveb z pohledu Středočeského kraje bude patrně získání "zadarmo" potřebných přeložek silnic II/101 i II/240 (na mapě znázorněné modrou přerušovanou čarou), které v mnohých svých částech absolutně kapacitně nevyhovují. Na straně druhé se pražský okruh prodlužuje o dalších 15km, což snižuje jeho použitelnost. Tranzitní kamionové dopravě sic můžeme používání takového okruhu vnutit, ale po individuální osobní dopravu, za podmínky zprovoznění vnitřního městského okruhu, bude takový okruh nevyužitelný - neb nebude časově nejkratší variantou. Otázkou je, jak se k takovému rozšíření záměru postaví obyvatelé Turska a okolí (Holubice-Kozinec), kterým by taková varianta pomohla dopravně (zkapacitnění II/240), ale zároveň by přispěla ke zhoršení jejich životního prostředí (přivedením ostatní tranzitní dopravy). V tomto ohledu v globálním měřítku by bylo zajímavé spočítat, o kolik tun vzrostou emise výfukových plynů za oněch 15km navíc, kolik pohonných hmot bude spotřebováno navíc a jejich cenu[...].

Okolí Klecan by zamýšlená varianta přinesla méně negativních aspektů než severní "klecanská" varianta, došlo by ke zvýšení dopravní záteže na dálnici D8, což by si patrně vyžádalo další investice. Využitelnost takové varianty okruhu místními je však nižší než u obou stávajících variant.

Pakliže klecanská varianta měla být delší o 6km a vyjít levněji, neb mnohá opatření minimalizující negativní aspekty záměru nemusela být realizována (např. tunely a zakrytí mostů minimalizující hluk), uvidíme, jak si s takovým propočtem povede tato nová superseverní varianta. Nebo nakonec přeci jen zvítězí zdravý rozum a zvolí se varianta, která je již 30 let zakreslená v územních plánech, je k ní vykoupena většina pozemků a je využitelná pro maximum individuální dopravy (individuální zejména, neb poměr kamionové z relace Chomutov či Karlovy Vary do Liberce i Hradce Králové (dnes typicky pokryt kratší silnicí I/16 Řevničov - Slaný - Mělník - Ml. Boleslav) bude marginální proti relaci Plzeň - Brno, pro kterou je použití jakékoliv severní varianty z časových důvodů absolutně nevýhodné). Ono na první pohled bohulibé spojování všech možných silnic do jediné se může Středočeskému kraji vymstít stejně jako severojižní magistrála Praze...