MZP298 - Vydáno NESOUHLASNÉ stanovisko

18.01.2012

Ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko k EIA záměru Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy, které nejprve navrhovalo v současném areálu kalového hospodářství na Drastech postavit pro zpracování pražských kalů budto bioplynovou stanici nebo provoz na jejich řízené vyhnívání. V další fázi posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA) pražský magistrát nechal posuzovat pouze druhou zmíněnou variantu, která denně 250 tun neodvodněných pražských kalů navrhovala míchat s 500 tunami organického odpadu. Provoz zde měl směs nechat postupně řízeně vyhnívat a vysušovat, následně měla být použita v externích spalovacích zařízení jako horší náhražka hnědého uhlí. Tato varianta s sebou přinášela značnou dopravní zátěž, navíc řešení transportu samotných kalů raženým přivaděčem s kolejovou dopravou (s přemostením v ulici Do Klecánek) bylo více než komplikované.

Zatímco zpracovatel posudku na EIA doporučoval vydat kladné stanovisko k technologické části a přepracovat část týkající se transportu kalů v rámci nové EIA, ministerstvo dnes - v souladu se svým nařízením, že obě části záměru (technologie a trasport) musí být posouzeny v jednom řízení - s přihlédnutím ke vzneseným připomínkám místních samospráv, občanů a občanských sdružení i kraje vydalo k celému záměru EIA

NESOUHLASNÉ STANOVISKO

Nesouhlasné stanovisko a jeho zdůvodnění, viz tento ZIP