Klecansko

07.02.2020 11:31:15


Seznam zařízení s regulací IPPC v Klecanském mikroregionu

26.01.2020 06:31:07

Nejbližší zařízení vyžadující povolení IPPC jsou v Libčicích, Roztokách a v Dolínku.

Vrácení dokumentace EIA STC1980 Goodman Zdiby Logistics Cente

26.01.2020 01:31:01

Středočeský kraj na základě stanovisek podaných k záměru EIA Goodman Zdiby Logistics Centre na doporučení posuzovatele dokumentace vrátil předkladateli dokumentaci k přepracování

Dokumentace EIA STC1980 Goodman Zdiby Logistics Centre

26.01.2020 00:31:06

Společnost Goodman předložila v řízení EIA STC1980 dokumentaci

Goodman Zdiby Logistics Centre - dokumentace pro zjišťovací řízení

14.01.2020 22:16:07

Společnost Goodman podala oznámení záměru ve Zdibech jihovýchodně od MUK Zdiby vybudovat logistický areál o dvou halách, který do oblasti přinese dalších cca 800 osobních a 800 nákladních automobilů. Záměr je rozšířením původního záměru z roku 2006 počítajícím s menším projektem; původní projekt nebyl posuzován v procesu EIA, má platné územní rozhodnutí a částečně i platné stavební povolení. Dokumentace uvádí následující fakta:

Projekt Goodman Zdiby Logistics Centre má významný vliv na životní prostředí a proto bude posuzován v řízení EIA

14.01.2020 21:16:30

Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, ukončil zjišťovací řízení k oznámení záměru vybudovat ve Zdibech logistické centrum. Na základě shledaných vyjádření shledal, že záměr má významný vliv na životní prostředí a proto nařídil jeho posouzení v procesu EIA.

Přehled obcí napojených na daný vodovod - Středočeské vodárny

14.01.2020 19:16:00

Klecansko je napojeno na vodovod KSKM Mělnická Vrutice

Středočeské vodárny - Cena vodného a stočného se v roce 2016 zvyšovat nebude

13.01.2020 20:16:05

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 na svém jednání představenstvo vlastnické společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) rozhodlo, že v příštím roce budou odběratelé platit za vodné a stočné stejně jako letos 92,92 Kč za metr krychlový včetně DPH.

Zpráva o uplatňování územního plánu Klecan - leden 2018

13.01.2020 13:16:17

Zpráva o uplatňování územního plánu Klecan je zpracována na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. za období od vydání územního plánu Klecan dne 20. dubna 2010.