Vrácení dokumentace EIA STC1980 Goodman Zdiby Logistics Cente

Středočeský kraj na základě stanovisek podaných k záměru EIA Goodman Zdiby Logistics Centre na doporučení posuzovatele dokumentace vrátil předkladateli dokumentaci k přepracování

26.01.2020 01:31:01