Zpráva o uplatňování územního plánu Klecan - leden 2018

Zpráva o uplatňování územního plánu Klecan je zpracována na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. za období od vydání územního plánu Klecan dne 20. dubna 2010.

13.01.2020 13:16:17