Přehled obcí napojených na daný vodovod - Středočeské vodárny

Klecansko je napojeno na vodovod KSKM Mělnická Vrutice

14.01.2020 19:16:00