Ani obce ani občané nesouhlasí s výstavbou nového kalového hospodářství v Drastech

27.12.2010

Do 27.12.2010 bylo možné zaslat Ministerstvu životního prostředí vyjádření k záměru vybudovat v Drastech kalové hospodářství pro celou Prahu a část Středočeského kraje. Všechny okolní obce se vyjádřily k záměru negativně, obávají se zejména o zhoršení životního prostředí a životní úrovně obyvatel, obce v trase přivaděče se dále obávají narušení statiky domů a ohrožení kvality a kvantity podzemních vod.

O tom, co pražský magistrát plánuje vybudovat v Drastech za provoz, jsme Vás informovali v článku Co skrývá dokumentace EIA kalového hospodářství v Drastech?. Níže jsou uvedena nám známá vyjádření k dokumentaci EIA tohoto záměru.

Vyjádření měst a obcí

K záměru se vyjádřily jak (ve smyslu zákona) dotčené obce (Klecany, Větrušice a Zdiby), tak obce v okolí, kterých se případná realizace rovněž dotkne:

Vyjádření občanských sdružení

K záměru se vyjádřila negativně i občanská sdružení v okolí

Vyjádření občanů


Počet vyjádření podle vzorů k 31.12.2010

Možnost vyjádřit se k dokumentaci procesu EIA (tedy posuzování vlivu záměru na životní prostředí) má ze zákona každý. Iniciativa Máme 50 důvodů, proč NE kaly v Drastech. A co vy? pomohla formulovat vyjádření i občanům, aby dali na jevo své obavy ze záměru. Této možnosti využilo na 80 obyvatel okolních obcí, mnozí další využili uváděné důvody pro svá vlastní vyjádření.

Pokud by byla všechna vygenerováná oznámení zaslána, dává to okolním obcím velmi silný mandát pro odmítnutí realizace záměru v Drastech.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.