Činnost spolku

 • Veřejné projednání výstavby nového kalového hospodářství v Drastech
  07.09.2011

  Dovolujeme si Vás informovat, že bylo na středu 07. září 2011 podle zákona 100/2001 o Posuzování vlivu na životní prostředí nařízeno veřejné projednání dokumentace i posudku v řízení EIA MZP298 Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy do veltežského sokola (Zdiby) od 14:30. Veřejné projednání je poslední možností místních obyvatel, jak se vyjádřit k záměru pražského magistrátu neodůvoditelně přemístit nepopulární kalové hospodářství, poslední stupeň čištění odpadních vod, z Císařského ostrova do Drast a navíc přemístění spojit s lákavou možností zpracovat na Drastech navíc 500 tun organického, avšak dle posudku zejména komunálního odpadu.

  >>> Celý článek

 • Pozvánka na veřejnou besedu ve Zdibech
  15.12.2010

  Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou besedu o problematice rozšiřování provozu v kališti Drasty a stavby a provozu raženého technologického přivaděče, který by měl být budován pod Bohnicemi, Zdiby (Brnky) a Klecany. Předkladatel dokumentace veškeré negativní vlivy záměru bagatelizuje. Pokud sdílíte obavy o životní prostředí, ve kterém žijeme, či o svoje zdraví nebo nemovitý majetek, přijďte s námi pobesedovat. Beseda se koná v kulturním domě Zdiby, ve středu 15. prosince od 18 hodin. Besedu pořádá naše občanské sdružení v rámci informační kampaně, tentokráte je zaměřena na dokumentaci EIA dodanou pražským magistrátem, ke které se můžeme všichni vyjádřit - do 26. prosince 2010.

  >>> Celý článek

 • III. Členská schůze
  15.11.2010

  III. členská schůze proběhla dne 15.11.2010 v malém sálu restaurace "Wjetrák", Hlavní 2, Větrušice od 20:00.

  >>> Celý článek

 • Pozvánka na veřejnou besedu v Klecanech
  02.09.2010

  Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou besedu o problematice rozšiřování provozu v kališti Drasty. Beseda se koná ve Sport Klubu v Klecanech, Na Skalkách 368 ve čtvrtek 2. září od 19 hodin. Besedu pořádá naše občanské sdružení v rámci informační kampaně, tentokráte je zaměřena na Klecanské referendum o otázkách rozšíření provozu v kališti Drasty a o rozšíření provozu letiště Vodochody.

  >>> Celý článek

 • Petice NE rozšíření provozu v kališti Drasty odeslána
  16.08.2010

  Petice NE rozšíření provozu v kališti Drasty byla odeslána adresátům. Petici podpořilo na 750 občanů z většiny okolních obcí. O odpovědi jednotlivých adresátu na petici a doprovodný dopis Vás budeme infomovat.

  >>> Celý článek

 • Pozvánka na veřejnou besedu v Sedleci
  29.07.2010

  Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou besedu o problematice rozšiřování provozu k kališti Drasty. Beseda je součástí veřejné schůze zastupitelsva Sedlece, koná se v zasedací místnosti obecního úřadu (Sedlec 60), ve čtvrtek 29.07.2010 od 18 hodin. V průběhu besedy bude možné podepsat petici NE rozšíření provozu kaliště Drasty.

  >>> Celý článek

 • Pozvánka na veřejnou besedu ve Větrušicích
  22.07.2010

  Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou besedu o problematice rozšiřování provozu k kališti Drasty. Beseda se koná v nově otevřené hospůdce Wjetrák (Hlavní 2, Větrušice), ve čtvrtek 22.07.2010 od 19 hodin. V průběhu besedy bude možné podepsat petici NE rozšíření provozu kaliště Drasty.

  >>> Celý článek

 • Pozvánka na členskou schůzi a veřejnou besedu
  14.06.2010

  II. členská schůze proběhne dne 28.06.2010 v "Klubíčku", Hlavní 12, Větrušice od 20:00. Na programu je informování členské schůze o probíhajících aktivitách výboru sdružení a situace kolem projektu MZP298 Řešení energetického využití odpadů a kalů z Prahy v Drastech.

  Od 20:30 proběhne veřejná beseda s širokou veřejností nejen na téma aktuálního dění v Drastech.

  >>> Celý článek

 • Ustavující schůze sdružení
  24.05.2010

  Dnes od 20 hodin proběhla ustavující schůze občanského sdružení. Na programu schůze bylo jak schválení vnitřních řádů sdružení, tak definování koncepce a dílčích krátkodobých a střednědobých cílů. Zároveň byla diskutována aktuální situace záměru MZP298. V neposlední řadě byly zvolenu orgány zajišťující provoz sdružení.

  >>> Celý článek