Petice NE rozšíření kaliště v Drastech

26.05.2010

Také nesouhlasíte se záměrem magistrátu Hl.m. Prahy

 • do roku 2015 přemístit značnou část Ústřední čistírmy odpadních vod z Císařského ostrova do Drast?
 • vybudovat nový velkokapacitní přivaděč z Císařského ostrova do Drast?
 • do roku 2025 někde, pravděpodobně však v Drastech, vybudovat spalovnu kalů?

Také se ptáte, proč

 • se musí kaly transportovat tak daleko?
 • zda neexistují i jiné varianty, když evropské metropole mají své koncovky zpracování kalů v svých průmyslových zónách?
 • je celý záměr rozdělen do dílčích, nezávisle posuzovaných projektů bez kontextu celého záměru a proč vliv těchto projektů na životní prostředí je bagatelizován?

Skutečně dotčené obce k záměru magistrátu o vymístění kalového hospodářství do Drast vydali negativní stanovisko. Jaké stanovisko zaujmete VY? Podpoříte společně s námi naše obecní zastupitelstva?

petiční arch, veřejné besedy, propagační materiály Odpovědi adresátů

Informace o petici

Již dlouho magistrát Hl.m. Prahy hovoří o nutnosti přemístit značnou část Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) z Císařského ostrova. Ze všech možných lokalit bylo vybráno kaliště Drasty - v dnešní době už se porovnávají jen varianty technologie zpracování kalů. Připomeňme, že městská část Troja podmínila svůj souhlas s nutnou modernizací ÚČOV tím, že do roku 2015 bude celá kalová koncovka vymýstěna z Císařského ostrova, lokalita Drasty je v dohodě explicitně zmíněna.

V dubnu tohoto roku měli dotčené obce (zejména Větrušice a Klecany, do jejihž katastru kaliště Drasty spadá) se možnost vyjádřit k záměru vybudovat v areálu dnes již téměř nepoužívaného kaliště Drasty (dnes cca 5% rezerva ÚČOV pro případ havárijního stavu) novou koncovku zpracování kalů tak, aby nahradila současnou technologii na Císařském ostrově - avšak navýšenou o dalších 60% současné kapacity ÚČOV na 1 600 000 ekvivalentních obyvatel. Záměr předkládá dvě varianty - viz článek Spalovna za humny aneb energetické využití odpadů a kalů z Prahy v Drastech, obě značně negativně ovlivňující nejen své bezprostřední okolí. Předkládané studie, argumentující mnohdy zavádějícími informacemi, však veškeré negativní dopady odmítají. Není divu, že obecní zastupitelsva zmíněných obcí se k záměru vyjádřila nesouhlasně.

Pouští se tím na dlouhou cestu proti záměru pražskému magistrátu podporovanému městskými částmi Troja a Bubeneč včetně jejich obyvatelům aktivujících se v nejrůznějších občanských sdružení. Dnes prozatím malou alternativou k nim je právě založené Občanské sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí stavící se po boku uvedených zastupitelstev mimo jiné proti jakékoliv intenzifikaci současného kaliště v Drastech. Navíc se zdá, že dvě zaslané varianty jsou jen první vlaštovkou - pražský magistrát dlouhodobě prosazuje výstavbu spalovny kalů s realizací do roku 2025. Kdepak asi bude stát?

Z výše uvedených důvodů se naše sdružení plně podpořuje úsilí našich zastupitelů. Není-li ani Vám zachování dnešního čistého prostředí v našich obcí lhostejné, přijďte je podpořit i Vy svým podpisem pod předkládanou petici.

Sběr petice

Viz také: Petice, Seznam besed, podpora petice, propagační materiály Odpovědi adresátů

Petice byla k 16. srpnu 2010 sebrána. Podpisy pod petici byly sbírány zejména na obecních úřadech. K vyhlášenému termínu sběru petice se shromáždil následující počet podpisů:

ObecMístoPodpisůCelkem
Větrušice225241
ostatní16
Klecany228279
AstraPark51
Vodochody102128
Hoštice26
Sedlec 36
ZdibyZdiby2010 18
ostatní 45
Celkem:747

Petiční archy byly zkompletovány a spolu s průvodním dopisem odeslány svým adresátům.

Děkujeme všem, kteří se k petici svými podpisy připojili. Velmi si vážíme projevené důvěry a věříme, že na petiční akci bude adekvátním způsobem reagováno.

Mohu negativní stanovisko obecního zastupitelstva podpořit i já?

Samozřejme, tato možnost zůstává stále zachována:

 • Seznamte se s textem petice NE rozšíření kaliště Drasty, případně s upoutávkou na petici.
 • Uznáte-li za vhodné, přijďte petici podepsat na obecní/městský úřad
  Větrušice(PO, ST 16:00 – 20:00)
  Klecany(PO, ST 7:00 – 18:00)
  Máslovice(ÚT 19:00 - 20:30)
  Líbeznice(PO, ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00)
  Sedlec(ST 18:30 - 20:00)
  Vodochody(ÚT, ČT 18:00 - 20:00)
  Zdiby(PO 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 , ST 8:00-12:00, 13:00 - 17:00 )
 • Petici bude možné podepsat i na veřejných besedách věnované tomuto tématu.
 • Alternativně si společně s Vašimi sousedy petiční arch vytiskněte a doručte na adresu sdružení.

Nově získané podpisy již bohužel nemohou být odeslány adresátům petice, poslouží však na podporu argumentace proti záměru při budoucím vývoji situace. Sběr podpisů tedy bude probíhat i nadále, abychom při případných dalších jednání mohli své argumenty opřít o širokou podporou veřejnosti.