Z okolí Klecan a Větrušic

Cílem této stránky je mapovat dění v našem mikroregionu.

 • Připomínky k návrhu zadání územního plánu obce Větrušice
  8.1.2017

  Obec Větrušice pořizuje územní plán, obecný dokument specifikující, jakým způsobem bude katastrální územní obce využíváno, jakou základní technickou a sociální infrastrukturou by území mělo disponovat a jak se tyto aspekty promítají do urbanistiky či do ochrany životního prostředí (chráněná území či půdní fond). Územní plán je do 20. ledna ve stavu, kdy každý je oprávněn zaslat své připomínky; pokud vám tedy v návrhu zadání chybí některé ustanovení, můžete svůj názor sdělit pořizovateli územního plánu, kterým je ORP Brandýs nad Labem.

  >>> Celý článek

 • Ředitelství silnic a dálnic opravuje D8 u Prahy
  12.08.2014

  ŘSD v polovině srpna 2014 započala s rekonstrukcí dálnice D8 ve směru na Ústí nad Labem na kilometru -2.4 až 5.4 kilometru. Rekonstrukce má tři etapy, vybudování přejezdů přes dělící pás, oprava levého pruhu a opravu pravého pruhu. Během poslední etapy bude docházet k uzavírání sjezdů z dálnice. Předpokládáná celková doba rekonstukce je 10 týdnů.

  >>> Celý článek

 • Červnová povodeň v Klecanech a okolí
  04.06.2013

  Vývoj povodně v okolí Klecan monitorujeme v galerii Červnová povodeň v Klecanech a okolí.

  >>> Celý článek

 • Územní rozhodnutí a stavební povolení na ByPass Líbeznice-I/D8 nabylo právní moci
  04.04.2013

  BezInfarktu.cz: ByPass dostal zelenou

  • První etapa modernizace MU Zdiby - propojení I/9 na I/D8 směr Praha
   • řešení: ByPass kruhového objezdu
   • náklady: 10 mil Kč
   • nabytí právní moci: 04.04.2013
   • realizace: polovina roku 2013
  • Druhá etapa - celková modernizace MU Zdiby

  >>> Celý článek

 • Oznámení záměru zkapacitnění MU Zdiby
  19.12.2012

  ŘSD na základě iniciativ okolních obcí se rozhodlo řešit nevyhovující kapacitu dálničního sjezdu ve Zdibech a přilehlých křižovatek

  • MU Zdiby - kruhový objezd I/D8, I/9, II/608
   • Aktuální stav:
    • 12000 aut denně z každého směru (poslední sčítání)
    • 65000 aut denně (EIA MZP298 - dopravní zátěž)
    • dlouhé kolony ve všech směrech, včetně stojících aut na dálnici D8 ve směru z Prahy
    • čekací doby ve špičkách dne: až 10 min
    • v návaznosti pouze poloviční využívání nového obchvatu Líbeznic
   • První etapa - vybudování přímého propojení mezi I-9 z Líbeznic a nájezdem na D8 směr Praha
    • realizace: jaro 2013
    • investor: ŘSD, a.s.
    • Cíl: zvýšit propustnost Líbeznice - Praha
   • Druhá etapa - celková modernizace MU Zdiby
    • Aktuální stav: Příprava řízení EIA
    • realizace: 2014

  >>> Celý článek