Projednání stížnosti občanů na emise pachových látek z kalového hospodářství ÚČOV umístěné v Klecanech-Drastech

Obecní úřad Větrušice se obrací na Pražské vodovody a kanalizace jako provozovatele kalového hospodářství pro ÚČOV Praha umístěné v Drastech z důvodu stížností občanů Větrušic na enormí emise pachových látek vycházející z provozu technologie.

16.01.2020 23:16:00


Datum: 13.07.2015