Zamítnutí rozkladu společnosti Letiště Vodochody k revokaci souhlasného stanoviska EIA Vodochodské letiště

O rozkladu společnosti Letiště Vodochody a.s. proti usnesení Ministerstva životního prostředí, na návrh rozkladové komise, ministr životního prostředí rozhodl, že zamítá rozklad a potvrzuje napadené usnesení ze dne 13. 6. 2014 O revokaci souhlasného staniviska k řízení EIA Letiště Vodochody

22.01.2020 02:31:04


Datum: 22.10.2014