Z kalového hospodářství Drasty se kontinuálně šíří zápach - květen 2017

30.05.2017

V důsledku havárie kalového hospodářství ÚČOV Praha, která byla vyhlášena v říjnu 2016 a do dnešních dnů trvá, bylo uvedeno do provozu kalové hospodářství na Drastech. Stránka mapuje aktuální dění.

Šíření zápachu řeší všechny okolí obce, viz například Větrušice - rubrika kalové hospodářství Drasta

Dne 25.05.2017 proběhla schůzka zástupců místních samospráv, občanů a provozovatele ÚČOV Praha - společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Byl potvrzeno přetrvávají vyhlášení havarijního stavu kalového hodpodířství na Císařském ostrově, který umožňuje v kritických situacích ke stabilizaci kalu využívat kalové hospodářství na Drastech. Toho důsledem je s různou intenzitou obtěžováno okolí kalového hospodářství zápachem. Stanoviska jednotlicých stran a následná diskuze je zaznamenána v dokumentu Shrnutí závěrů schůzky zástupců místních samospráv a zástupců občanů s PVK