Kvalita vyčištěné vody za duben 2011

09.05.2011

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. aktualizovaly tabulku udávající kvalitu vyčištěné vody na ÚČOV.

VeličinaHodnotaLimit
průtok3.55 m3/s7 m3/s
biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech7.6 mg/l20 mg/l
chemická spotřeba kyslíku CHSKCr37.7 mg/l80 mg/l
nerozpuštěné látky9.1 mg/l25 mg/l
amonikální dusík2.9 mg/l12 mg/l
celkový anorganický dusík17.4 mg/l22 mg/l (15 mg/l)
dusík celkem19.8 mg/l  (10mg/l)
fosfor celkem0.7 mg/l1.8 mg/l

Červeně označené hodnoty jsou podlimitní vzhledem ke schávelené výjimce, avšak jsou nadlimitní vzhledem k platné legislativě.

Zdroj: PVK, a.s.