Kvalita vyčištěné vody za březen 2011

08.04.2011

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. aktualizovaly tabulku udávající kvalitu vyčištěné vody na ÚČOV.

VeličinaHodnotaLimit
průtok3.85 m3/s7 m3/s
biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech8.8 mg/l20 mg/l
chemická spotřeba kyslíku CHSKCr38.1 mg/l80 mg/l
nerozpuštěné látky7.9 mg/l25 mg/l
amonikální dusík4.0 mg/l12 mg/l
celkový anorganický dusík18.7 mg/l22 mg/l (15 mg/l)
dusík celkem21.8 mg/l  (10mg/l)
fosfor celkem0.8 mg/l1.8 mg/l

Červeně označené hodnoty jsou podlimitní vzhledem ke schávelené výjimce, avšak jsou nadlimitní vzhledem k platné legislativě.

Zdroj: PVK, a.s.