Veřejné projednání výstavby nového kalového hospodářství v Drastech

07.09.2011

Dovolujeme si Vás informovat, že bylo na středu 07. září 2011 podle zákona 100/2001 o Posuzování vlivu na životní prostředí nařízeno veřejné projednání dokumentace i posudku v řízení EIA MZP298 Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy do veltežského sokola (Zdiby) od 14:30. Veřejné projednání je poslední možností místních obyvatel, jak se vyjádřit k záměru pražského magistrátu neodůvoditelně přemístit nepopulární kalové hospodářství, poslední stupeň čištění odpadních vod, z Císařského ostrova do Drast a navíc přemístění spojit s lákavou možností zpracovat na Drastech navíc 500 tun organického, avšak dle posudku zejména komunálního odpadu.

Veřejné projednávání se koná v TJ Sokol Veltěž, Průběžná 67, Zdiby, zúčastní se jej i zpracovatel dokumentace. Veřejné projednání dává možnost vyjádřit občanům svůj postoj i obavy z realizace záměru a zeptat se zpracovatele dokumentace na otázky, které Vás pálí (otázky i odpovědi by měly být protokolovány a použity jako další podklad pro závěrečné stanovisko).

Viz také: Analýza dokumentace EIA, Analýza posudku dokumentace EIA, Vzor individuálního vyjádření občanů