Pozvánka na veřejnou besedu v Klecanech

02.09.2010

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou besedu o problematice rozšiřování provozu v kališti Drasty. Beseda se koná ve Sport Klubu v Klecanech, Na Skalkách 368 ve čtvrtek 2. září od 19 hodin. Besedu pořádá naše občanské sdružení v rámci informační kampaně, tentokráte je zaměřena na Klecanské referendum o otázkách rozšíření provozu v kališti Drasty a o rozšíření provozu letiště Vodochody.

Tisková chyba: V tištěném letáku se objevil nesprávný den konání besedy. Beseda se koná ve čtvrtek 2. září, nikoliv v úterý 2. září. Za chybu se omlouváme.

Také jste neměli potuchy, že se magistrát Hl.m. Prahy již od roku 2004 snaží o přemístění značné části dnešní Ústřední čistírny odpadních vod z Císařského ostrova do Drast? Věděli jste, že všechny projekty byly schvalovány bez vědomí zastupitelstev přilehlých obcí a měst i jejich občanů?

Zajímá-li Vás, co bude stát v areálu dnes zřídkakdy používaného kaliště za pět a co za patnáct let? Jaký tento provoz bude mít vliv na své bezprostřední i vzdálenější okolí? Ptáte se, proč celý komplex staveb je rozdělen do několika dílčích projektů, přičemž vliv na okolí každého separátního projektu je bagatelizán?

Základní informace o první fázi záměru jsou k dispozici v článku Spalovna za humny aneb energetické využití odpadů a kalů z Prahy v Drastech, dopravě kalů z Císařského ostrova do Drast se věnuje samostatný článek Jak dostat kaly z Prahy aneb Drastecké metro. Chcete-li se dozvědět více, srdečně Vás zveme

ve čtvrtek 2. září 2010 od 19 hodin
na veřejnou besedu
v Klecanech, v restauraci Sport Klub, Na Skalkách 368, disco El Paso, I. patro
Informační leták - PDF (aktualizace)

Viz také: Seznam besed, podpora petice