Klecanské referendum rozhodne o budoucnosti kaliště Drasty

07.09.2010

Městský úřad Klecany vypsal referendum k otázkám rozšíření provozu kaliště Drasty a rozšíření provozu letiště Vodochody. Referedum je určeno pouze místním oprávněným voličům (tedy občané s trvalým pobytem na území Klecan starší 18-ti let). Výsledek referenda je závazný, pokud se jej zúčastní více než 50% oprávněných voličů. Vzhledem k tomu, že oba problémy negativně ovlivní vedle životního prostředí i kvalitu života v našem regionu, což zákonitě povede k poklesu aktraktivity celého mikroregionu Klecanska spojeném i se značným znehodnocením hodnoty majetku nejen obcí, ale i obyčejných občanů, apelujeme na všechny klecanské obyvatele a vyzývýme je k účasti. Referendum se bude konat 07.09.2010 od 14 do 22 hodin.

Propagační leták [PDF]

Klecany chtějí znát stanovisko svých občanů k záměru

Jedná se o záměry, které ovlivní životní prostředí a život občanů v celém mikroregionu Klecanska a které ovlivní možnosti dalšího rozvoje města Klecany (nejen další výstavba obytných zóna), ale i možnosti celého mikroregionu, zejména Větrušic, Vodochod a Klíčan.

Referendum se skládá ze dvou dvojic otázek, pro každý záměr jedna dvojice. První otázka se ptá na obecný souhlas se záměrem, druhá pak zavazuje (i budoucí) zastupitelstvo konat veškeré právní kroky vedoucí k odmítnutí záměru.

Referenda se mohou zúčastnit všichni občané starší 18 let, kteří mají trvalý pobyt na území Klecan. Pakliže se referenda zúčastní více nežli 35% občanů, je jeho výsledek závazný. I z tohoto důvodu důrazně upozorňujeme, že referendum se koná pouze jeden den, a to úterý, 7. září, od 14 do 22 hodin.

Apelujeme na Vaši účast, i Váš hlas rozhodne.

Propagační leták [PDF]

Problematice se věnovala i beseda konaná 2. září v Klecanech.

Media