Petice NE rozšíření provozu v kališti Drasty odeslána

16.08.2010

Petice NE rozšíření provozu v kališti Drasty byla odeslána adresátům. Petici podpořilo na 750 občanů z většiny okolních obcí. O odpovědi jednotlivých adresátu na petici a doprovodný dopis Vás budeme infomovat.

Viz také: Petice, Seznam besed, podpora petice, propagační materiály Odpovědi adresátů

Petice byla k 16. srpnu 2010 sebrána. Podpisy pod petici byly sbírány zejména na obecních úřadech. K vyhlášenému termínu sběru petice se shromáždil následující počet podpisů:

ObecMístoPodpisůCelkem
Větrušice225241
ostatní16
Klecany228279
AstraPark51
Vodochody102128
Hoštice26
Sedlec 36
ZdibyZdiby2010 18
ostatní 45
Celkem:747

Petiční archy byly zkompletovány a spolu s průvodním dopisem odeslány svým adresátům.

Děkujeme všem, kteří se k petici svými podpisy připojili. Velmi si vážíme projevené důvěry a věříme, že na petiční akci bude adekvátním způsobem reagováno.