Povolení vypouštět přečištěné městské odpadní vody z Ústřední čistírny odpadních vod Praha do toku Vltava

Povolení stanovuje limity přečištěné městské odpadní vody z ÚČOV Praha na období 2013-2018.

23.01.2020 03:31:02


Datum: 17.12.2012