Územní rozhodnutí a stavební povolení na ByPass Líbeznice-I/D8 nabylo právní moci

04.04.2013

BezInfarktu.cz: ByPass dostal zelenou

  • První etapa modernizace MU Zdiby - propojení I/9 na I/D8 směr Praha
    • řešení: ByPass kruhového objezdu
    • náklady: 10 mil Kč
    • nabytí právní moci: 04.04.2013
    • realizace: polovina roku 2013
  • Druhá etapa - celková modernizace MU Zdiby