Oznámení záměru zkapacitnění MU Zdiby

19.12.2012

ŘSD na základě iniciativ okolních obcí se rozhodlo řešit nevyhovující kapacitu dálničního sjezdu ve Zdibech a přilehlých křižovatek

 • MU Zdiby - kruhový objezd I/D8, I/9, II/608
  • Aktuální stav:
   • 12000 aut denně z každého směru (poslední sčítání)
   • 65000 aut denně (EIA MZP298 - dopravní zátěž)
   • dlouhé kolony ve všech směrech, včetně stojících aut na dálnici D8 ve směru z Prahy
   • čekací doby ve špičkách dne: až 10 min
   • v návaznosti pouze poloviční využívání nového obchvatu Líbeznic
  • První etapa - vybudování přímého propojení mezi I-9 z Líbeznic a nájezdem na D8 směr Praha
   • realizace: jaro 2013
   • investor: ŘSD, a.s.
   • Cíl: zvýšit propustnost Líbeznice - Praha
  • Druhá etapa - celková modernizace MU Zdiby
   • Aktuální stav: Příprava řízení EIA
   • realizace: 2014

Viz také:

Další odkazy: