Vypsán tendr na modernizaci ÚČOV

16.09.2010

Vladislav Mareček (radní magistrátu Hl.m. Prahy pro životní prostředí):

 • Magistrát vypsal výběrové řízení na první etapu modernizace ÚČOV na Císařském ostrově, na tzv. novou vodní linku.
  • Hodnota tendru: 6.3 mld Kč
  • Přilášky do: 9.12.2010
  • Kauce: 125 mil Kč
  • Tendr obsahuje:
   • zpracování kompletní dokumentace potřebné k podání žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu,
   • získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu, povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu, kolaudačního souhlasu
   • realizace kompletní stavební a technologické části stavby včetně provozování stavby v režimu Fáze A zkušebního provozu
   • provozování stavby v režimu Fáze B zkušebního provozu
 • Magistrát může od smlouvy odstoupit, pokud nedostane od Bruselu dotaci
 • Provozoval ÚČOV není schopen dostát limitům na vypouštěný dusík

Poznámka pod čarou: Vzhledem k tomu, že dřívější vyjádření uvádí výši dotace z evropských fondů min 6 mld Kč, v tomto ohledu by byla modernizace zcela financována z evropských fondů (patrně zde však bude ale podmínka konfinancování). Stejné vyjádření uvádí i celkovou cenu za modernizaci a nové kalové hospodářství - 20 mld Kč. Vylučovací metodou se tedy jedná o alokaci 14 mld Kč na nové kalové hospodářství a k němu přidružené provozy (zejména přivaděč).