Klecanské referendum ROZHODLO

08.09.2010

Klecany:

Klecanského referendum rozhodlo o problematice rozšíření provozu letiště Vodochody i kaliště Drasty. V obou případech se občané Klecan vyslovili PROTI záměru. Podle těchto neoficiálních výsledků jsou výsledky referenda jsou závazné. Děkujeme všem, kteří podpořili naši iniciativu a přišli hlasovat v referendu.

Výsledky referenda přejaty z Klecany.cz

Referendum se ptalo jak na souhlas či nesouhlas s rozšířením letiště Vodochody či kaliště Drasty (dvě otázky) a na souhlas či nesouhlas s tím, aby město Klecany činilo veškeré zákonné kroky k zamítnutí záměrů (2 otázky).

Jak číst výsledky referenda?

Referenda se v Klecanech zúčastnilo 38.77% z 2014 oprávněných voličů. Proti záměru rozšíření letiště Vodochody hlasovalo 613 občanů (30.43%), 607 občanů (30.13%) pak požaduje po zastupitelstvu, aby činilo veškeré dostupné právní kroky k odmítnutí rozšíření letiště. K otázce rozšíření provozu kaliště Drasty se negativně vyjádřilo 761 občanů (37,78%) a 755 občanů (37.48%) zavazuje zastupitelsvo použít veškterých dostupných právních kroků k odmítnutí záměru.

Uváděná procenta jsou vztažena k celkovému počtu oprávněných voličů Klecan, pakliže by byly vztaženy k počtu hlasujícím, odpor proti vybudování nového kalového hospodářství Prahy v Drastech odmítlo 96.67% hlasujících voličů. To je celkem jasný signál o téměř jednostrannosti rozhodnutí.

Neoficiální interpertace výsledku

Podle informací z Deníku obce a Královéhradeckého kraje je podle zákona 169 / 2008 Sbírky o místním referendu (částka 53) je referendum platné (a tudíž závazné), pokud se jej zúčastní více než 35% oprávněných voličů. Z tohoto hlediska je klecanské referendum platné a závazné. (Naše informační letáky uváděly hranici 50%, která platila před novelizací v roce 2008.) Druhou podmínkou danou novelizací zákona je, že se k dílčí otázce vysloví alespoň 25% z celkového počtu oprávněných (tedy ne jen hlasujících) voličů. I tento limit tedy všechny otázky klecanského referenda překročily a všechny otázky referenda jsou zodpovězeny platným způsobem.

Oficiální výsledky místního referenda Klecany

Drasty - příliš obecná otázka referenda?

Pražský magistrát v některých materiálech uvádí, že existuje nejméně 25 variant, jak naložit s ústřední čistírnou a přilehlým kalovým hospodářstvím. Z tohoto úhlu pohledu je škoda, že se referendum zabývalo jen jedinou možností - nazvanou Energetické řešení organických odpadů a kalů z Prahy.

Existují však i další alternativy včetně spalovny (nejen) kalů. Na ty se však referendum neptalo.

Zájem médií

O výsledku referenda informovala i hlavní média: