Kvalita vyčištěné vody za červen 2010

12.07.2010

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. aktualizovaly tabulku udávající kvalitu vyčištěné vody na ÚČOV.

VeličinaHodnotaLimit
průtok3.96 m3/s7 m3/s
biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech5.9 mg/l20 mg/l
chemická spotřeba kyslíku CHSKCr32.8 mg/l80 mg/l
nerozpuštěné látky7.9 mg/l25 mg/l
amonikální dusík2.2 mg/l12 mg/l
celkový anorganický dusík14.2 mg/l22 mg/l
dusík celkem16.6 mg/l 
fosfor celkem0.8 mg/l1.8 mg/l

Červeně označené hodnoty jsou podlimitní vzhledem ke schávelené výjimce, avšak jsou nadlimitní vzhledem k platné legislativě.

Zdroj: PVK, a.s.