Klecanské referendum rozhodne o budoucnosti kaliště Drasty

10.06.2010

Zastupitelstvo města Klecan schválilo na svém červnovém zasedání vypsání referenda k otázkám spojených s rozšířením letiště Vodochody a rozšíření provozu kaliště Drasty. Referendum se bude konat 07.09.2010 od 14 do 22 hodin.

Aktualizace zprávy

Klecany chtějí znát stanovisko svých občanů k záměru

Jedná se o záměry, které ovlivní životní prostředí a život občanů v celém mikroregionu Klecanska a které ovlivní možnosti dalšího rozvoje města Klecany (nejen další výstavba), ale i možnosti celéhoo mikroregionu.

Referendum se skládá ze dvou dvojic otázek, pro každý záměr jedna dvojice. První otázka se ptá na obecný souhlas se záměrem, druhá pak zavazuje (i budoucí) zastupitelstvo konat veškeré právní kroky vedoucí k odmítnutí záměru.

Referenda se mohou zúčastnit všichni občané starší 18 let, kteří mají trvalý pobyt na území Klecan. Pakliže se referenda zúčastní více nežli 35% občanů, je jeho výsledek závazný. I z tohoto důvodu důrazně upozorňujeme, že referendum se koná pouze jeden den, a to úterý, 7. září, od 14 do 22 hodin.