Pozvánka na veřejnou besedu ve Zdibech

15.12.2010

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou besedu o problematice rozšiřování provozu v kališti Drasty a stavby a provozu raženého technologického přivaděče, který by měl být budován pod Bohnicemi, Zdiby (Brnky) a Klecany. Předkladatel dokumentace veškeré negativní vlivy záměru bagatelizuje. Pokud sdílíte obavy o životní prostředí, ve kterém žijeme, či o svoje zdraví nebo nemovitý majetek, přijďte s námi pobesedovat. Beseda se koná v kulturním domě Zdiby, ve středu 15. prosince od 18 hodin. Besedu pořádá naše občanské sdružení v rámci informační kampaně, tentokráte je zaměřena na dokumentaci EIA dodanou pražským magistrátem, ke které se můžeme všichni vyjádřit - do 26. prosince 2010.

Také jste neměli potuchy, že se magistrát Hl.m. Prahy již od roku 2004 snaží o přemístění značné části dnešní Ústřední čistírny odpadních vod z Císařského ostrova do Drast? Věděli jste, že všechny projekty byly schvalovány bez vědomí zastupitelstev přilehlých obcí a měst i jejich občanů?

Zajímá-li Vás, co bude stát v areálu dnes zřídkakdy používaného kaliště za pět a co za patnáct let? Jaký tento provoz bude mít vliv na své bezprostřední i vzdálenější okolí? Ptáte se, proč celý komplex staveb je rozdělen do několika dílčích projektů, přičemž vliv na okolí každého separátního projektu je bagatelizán?

Základní informace o první fázi záměru jsou k dispozici v článku Spalovna za humny aneb energetické využití odpadů a kalů z Prahy v Drastech, dopravě kalů z Císařského ostrova do Drast se věnuje samostatný článek Jak dostat kaly z Prahy aneb Drastecké metro.

Dnes máme možnost vyjádřit své připomínky k zaslanané dokumnetaci EIA (vliv na životní prostředí), formulovat své připomínky a obavy. Chcete-li se dozvědět více, srdečně Vás zveme

ve středu 15. prosince 2010 od 18 hodin
na veřejnou besedu
ve Zdibech, kulturní dům, Průběžná 114

Viz také: Seznam besed, podpora petice