Pozvánka na veřejnou besedu v Sedleci

29.07.2010

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou besedu o problematice rozšiřování provozu k kališti Drasty. Beseda je součástí veřejné schůze zastupitelsva Sedlece, koná se v zasedací místnosti obecního úřadu (Sedlec 60), ve čtvrtek 29.07.2010 od 18 hodin. V průběhu besedy bude možné podepsat petici NE rozšíření provozu kaliště Drasty.

Také jste neměli potuchy, že se magistrát Hl.m. Prahy již od roku 2004 snaží o přemístění značné části dnešní Ústřední čistírny odpadních vod z Císařského ostrova do Drast? Věděli jste, že všechny projekty byly schvalovány bez vědomí zastupitelstev přilehlých obcí a měst i jejich občanů?

Zajímá-li Vás, co bude stát v areálu dnes zřídkakdy používaného kaliště za pět a co za patnáct let? Jaký tento provoz bude mít vliv na své bezprostřední i vzdálenější okolí? Ptáte se, proč celý komplex staveb je rozdělen do několika dílčích projektů, přičemž vliv na okolí každého separátního projektu je bagatelizán?

Základní informace o první fázi záměru jsou k dispozici v článku Spalovna za humny aneb energetické využití odpadů a kalů z Prahy v Drastech. Chcete-li se dozvědět více, srdečně Vás zveme

ve čtvrtek 29.07.2010 od 18 hodin
v rámci veřejné schůze zastupitestva na věřejnou besedu
do zasedací místnosti obecního úřadu Sedlec
Sedlec 60
Pozvánka obecního úřadu

V průběhu besedy je možné i podepsat petici NE rozšíření provozu kaliště Drasty.

Viz také: Seznam besed, podpora petice