Severní část Pražského okruhu má šanci. Soud zamítl žalobu na zrušení jeho částí.

Městský soud v Praze dnes ve veřejném zasedání projednal návrh Městské části Dolní Chabry, jednoho občanského spolku a několika občanů. Navrhovatelé společně usilovali o zrušení části zásad územního rozvoje, které určují trasu budoucího silničního okruhu kolem Prahy v severní části jeho perimetru. Neúspěšně.

23.01.2020 14:31:19


Datum: 18.12.2018