Žádost o povolení staveb vodních děl a povolení k nakládání s vodami v rámci stavby celková přestavba a rozšíření ÚČOV

Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy tímto oznamuje řízení k žádosti povolení první etapy modernizace ÚČOV včetně dočasných a provozně vynucených přídavných staveb, změnu povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod

19.01.2020 08:16:13


Datum: 06.01.2015