Náš region: Kde skončí kaly z Prahy?

27.07.2011

Současná ústřední čistírna odpadních vod umístěná na Císařském ostrově nesplňuje limity na kvalitu vypouštěných vod, u celkového dusíku jsou dokonce překračovány dvojnásobně. Z tohoto důvodu je naplánována modernizace celého provozu, v opačném případě hrozí značné sankce.

Plný text vznikl za našeho přispění a je dostupný na stánkách Našeho regionu, ročník 4., číslo 15, varianta sever.