Dodání dokumentace pro EIA kalového hospodářství Drasty

18.11.2010

Pražký magistrát přepracoval dokumentaci k EIA MZP298: Energetické řešení organických odpadů a kalů z Prahy. Součástí dokumentace jsou i odpovědi na vzenesené připomínky v rámci zjišťovacího řízení, bohužel, předkladatel se rozhodl je opět bagatelizovat a snaží se je shodit ze stolu, na mnohé z nich není uspokojivým způsobem odpovězeno. Nyní následuje lhůta 30 dnů, ve kterých je možné dodat vyjádření k předmětnému záměru.

Studie vybírá z původních dvou variant tu druhou - kalová pole s tím, že vedle kalů budou v areálu 1:1 likvidovány i organické odpady z Prahy. Součástí posouzení je i přivaděč.

V současné době zpracováváme analýzu dokumentace, o svých zjištění Vás budeme informovat.


Naše občanské sdružení otvírá na facebooku diskuzní fórum Kalová pole Drasty, první krůček ke spalovně (nejen) pražských kalů. Podělte se s námi o Vaše připomínky, postřehy, obavy či osobní zkušenosti se současným provozem v drasteckém areálu (mimochodem, pracující na stejné technlogii jako narhovaný záměr, jen nelikvidauje 5% kalů pro 1 000 000 ekvivaletních obyvatel, ale všechny kalu z Prahy pro 1 600 000 ekvivalentních obyvatel.