Novela nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

15.11.2010

Ministerstvo zdravotnictví:

 • Snížení limitů pro hluk o 5 dB jak v denních, tak v nočních hodinách
 • Možnost udělit vyjímku snížení limitů až o 10 dB (zejména v případě stavby okruhů a obchvatů měst)
 • iHned.cz tuto zprávu rozšiřuje:
  • Současný limit je 60 dB přes den, resp. 50 dB v noci
  • Nepřiměřené zdravotní rizika od 70 dB
  • Limity pro letiště:
   • 60 dB přes den
   • 50 dB v noci
   • platnost od 2006