Dodání dokumentace pro EIA Letiště Vodochody

11.11.2010

Oznamovatel Letiště Vodochody doplnil do EIA MZP257: Letiště Vodochody. Dokumentace musí obsahovat odpovědi na otázky vyřčené ve zjišťovacím řízení. Nyní následuje lhůta 30 dnů, ve kterých je možné dodat vyjádření k předmětnému záměru.