Ministerstvo pro místní rozvoj odpískalo obchvat Prahy přes Suchdol

06.10.2010

Novinky.cz:

Ministerstvo pro místní rozvoj jako příslušný úřad pro stavbu severního obchvatu Prahy rozhodlo o zrušení územního rozhodnutí na stavbu obchvatu přes Suchdol - obě části, číslo jednací 14906-2009-83-1108 (stavba 508), 14906-2009-83-1110 (stavba 509). Důvodem tentokráte je vyjádření hlavního hygienika ČR Víta, že stavba v někteých svých částech přesáhne hlukové limity.

Obrázek s naznačenými možnostmi vedení severního obchvatu Prahy

Širší pohled na porovnávané alternativy viz aktualne.cz